Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
ecorec Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje, ktoré sú dobrovoľne poskytnuté cez webovú stránku alebo inak poskytnuté návštevníkmi, zákazníkmi alebo inými osobami podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje sú využívané len na účel, na ktorý boli poskytnuté a to najmä na účely vzájomnej komunikácie, reklamy, marketingu, spracovania žiadostí o zamestnanie, a to len v rámci spoločnosti ecorec (Slovensko) a.s. alebo v rámci celosvetovej skupiny CRH, ktorej je ecorec Slovensko s.r.o. súčasťou.


Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept