Laboratórne služby

Súčasťou našej prevádzky v Pezinku je aj špecializované laboratórium, ktoré vykonáva činnosti v oblasti analytickej a environmentálnej chémie so zameraním hlavne na odpady, alternatívne palivá a alternatívne suroviny. 

Vykonávame skúšky a analýzy:

- kvapalných odpadov (napr. odpadové oleje, emulzie, odpadové vody, rozpúšťadlá, a pod)

- tuhých odpadov (komunálny odpad, plasty, kompozitné materiály, odpadové zeminy, kaly...

- alternatívnych palív (tuhé alternatívne palivá, rôzne zmesi odpadov, vykurovacieho oleja, a pod.).

- materiálov a surovín (popolček, škvara, odprašky, energosadrovec)

- určenie podielu biomasy v odpadoch a palivách 

ecorec Slovensko s.r.o. - laboratórium je v súčasnosti akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 s osvedčením o akreditácii č.S-351. Okrem akreditovaných skúšok, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe k osvedčeniu o akreditácii č.S-351, ponúkame aj služby mimo rozsah akreditácie. Služby nášho laboratória sú určené pre každý podnikateľský subjekt, preto nás neváhajte kontaktovať so žiadosťou o cenovú ponuku.

 

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept