Riešenia pre priemysel

Naše referencie zahŕňajú množstvo zákazníkov zo sektora automobilového priemyslu, elektrotechniky, výroby spotrebného tovaru, textilu, obuvi, nábytku, kozmetiky či potravinárstva. Výrobným spoločnostiam ponúkame také riešenia spracovania odpadu, ktoré sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a navyše sú ekonomicky výhodné. Po dôkladnej analýze vašich potrieb vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie pre váš tuhý nerecyklovateľný odpad. Nachádzame využitia pre odpady z rôznych priemyselných procesov ako sú popolčeky, škvara, zlievarenské piesky, čistiarenské kaly a mnohé iné. Svojim partnerom poskytujeme know-how pri riešení špecifických projektov ako sanácia starých environmentálnych záťaží a technické riešenia pre špecifické odpady.

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept