Riešenia pre spoločnosti odpadového hospodárstva

Spoločnosti odpadového hospodárstva sú našimi významnými partnermi. Spoločnostiam odpadového hospodárstva vieme ponúknuť výhodné a ekologické spracovanie odpadu ako aj dostatočnú kapacitu a flexibilné možnosti zhodnotenia. V našom závode v Pezinku spracovávame zostatkové frakcie odpadu pochádzajúceho z dotrieďovania separovaného zberu. Ďalej efektívne zhodnocujeme odpad podobný komunálnemu, zmiešané obaly z priemyslu a podobné tuhé spáliteľné odpady. Vieme pre vás nájsť využitie pre odpady z rôznych priemyselných procesov ako sú popolčeky, škvara, zlievarenské piesky, ropné a priemyselné kaly a mnohé iné.

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept