O nás

Spoločnosť ecorec pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1993. Hlavným cieľom našej činnosti je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle. Odpadové palivá dodávame exkluzívne do cementární Skupiny CRH, ktorej sme od roku 2015 súčasťou a ktorá je so svojimi cementárňami v Rohožníku a Turni nad Bodvou najväčším výrobcom cementu v regióne. Ochrana životného prostredia a atribúty trvalej udržateľnosti sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej podnikateľskej činnosti. V spoločnosti ecorec máme zavedený integrovaný manažérsky systém, ktorý  efektívnym a jednotným spôsobom riadi dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aspekty ochrany životného prostredia a v neposlednom rade kvalitu. Ročne v cementárenských peciach zhodnotíme viac než 230 000 ton tuhého priemyselného a komunálneho odpadu (SRF), kalov, pneumatík, olejov a iných odpadov.  

ZÁVOD ECOREC V PEZINKU

  • Vysoko moderná platforma na spracovanie tuhého odpadu a výrobu odpadového paliva s kapacitou 50.000t 
  • Je súčasťou integrovanej infraštruktúry odpadového hospodárstva
  • Spĺňa najvyššie technické a bezpečnostné štandardy
  • Plne automatizovaný sklad na uskladnenie a nakládku SRF
  • Nepretržitá prevádzka 

Karrier
Karrier

PREČO TO ROBÍME

Dokážeme využiť odpad, ktorý už nikto nechce a nevie recyklovať. Odpadové palivá vyrábané v našom závode putujú na spracovanie do cementárenských pecí, kde sa spaľujú pri vysokých teplotách, až 1 400°C. Proces aplikácie odpadových palív vo výrobe cementu podlieha striktnej kontrole kvality a environmentálnym požiadavkám. Vo všeobecnosti je výroba cementu materiálovo a energeticky veľmi náročný proces, preto využitie odpadových palív v cementárenskom priemysle má mimoriadny význam. Pre životné prostredie je tento postup omnoho prijateľnejší ako používanie tradičných fosílnych palív. 

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept