Záväzok voči spoločnosti

My v ecorec vieme, že dôvera a podpora zúčastnených strán je dôležitou súčasťou nášho poslania. Preto aktívne rozvíjame dlhodobé vzťahy s ľuďmi, ktorých sa naše podnikanie dotýka, vrátane zamestnancov, členov komunity, zákazníkov, akcionárov, organizácií a vládnych orgánov. Interakciu s nimi realizujeme prostredníctvom seminárov, výborov, regulačných procesov a neformálnych stretnutí. Pri poskytovaní našich služieb prispievame k dlhodobému zlepšeniu miestnej infraštruktúry odpadového hospodárstva v miestnych komunitách.

 

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept