Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých, ktorí sú dotknutí našou činnosťou, je pre nás v ecorec Slovensko našou najvyššou prioritou. Nie je nič dôležitejšie ako chrániť seba a ostatných pred nebezpečenstvom. V otázke bezpečnosti sme nekompromisní.

Sme presvedčení, že všetkým zraneniam, chorobám z povolania a ochoreniam možno predchádzať. Preto je v ecorec celkovým cieľom BOZP nulová tolerancia ublíženia ľuďom, nulová tolerancia škôd na majetku a nulová tolerancia škôd na životnom prostredí. Náš systém

BOZP je certifikovaný podľa OHSAS 18001 a spolu s ďalšími medzinárodne uznávanými certifikáciami manažmentu kvality (ISO 14001) a ochrany životného prostredia (ISO 9001) je zárukou systematického prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia na našich prevádzkach.

Neustále pracujeme na vylepšovaní bezpečnostných opatrení, ktoré napomáhajú k zvýšeniu bezpečnosti či už našich zamestnancov, alebo všetkých ovplyvnených našou činnosťou. Pozornosť kladieme predovšetkým na odhad miery rizika a zavádzanie adekvátnych opatrení, ktoré zabránia jeho vzniku, podnikáme interné a externé audity, školenia, pravidelné kontroly systému a mnoho ďalších zlepšení v oblasti manažmentu ochrany zdravia.

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept