Hierarchia odpadového hospodárstva Co-processing

Ochrana životného prostredia

Dosahovanie najvyšších štandardov environmentálneho riadenia je pre nás v spoločnosti ecorec záväzkom. Naše systémy environmentálneho manažmentu využívajú najnovšie technológie a sú v súlade s medzinárodnými predpismi o životnom prostredí. Berieme plnú zodpovednosť za zhodnotenie vášho odpadu, pričom rešpektujeme všetky legislatívne požiadavky, európsku odpadovú hierarchiu, normy kvality a zdravotné a bezpečnostné predpisy. 

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept