Hierarchia odpadového hospodárstva Co-processing

Hierarchia odpadového hospodárstva

ecorec podporuje systém nakladania s odpadmi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, podľa ktorej sa odpad nebude využívať v cementárenských peciach, pokiaľ preň existujú ekologickejšie a ekonomickejšie spôsoby zhodnotenia. 

Hierarchia odpadového hospodárstva vypovedá o čo možno najefektívnejšom narábaní s odpadom s cieľom predchádzať jeho tvorbe a v ďalších krokoch odpad využívať tak, aby sa predchádzalo plytvaniu prírodných zdrojov a dochádzalo k ochrane prírody pre budúce generácie. Skládkovanie odpadu by malo byť až poslednou možnosťou.

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept